WE SIMPLY LOVE APPLES

Načítá se obsah, vyčkejte prosím...

Ovocné sady

Pěstování jablek

Jabloně jsou v České republice nejvíce zastoupený ovocný druh. Nejlépe se jim daří v dostatečně hlinitých nebo písčitohlinitých půdách s dobrou udržitelnou vlhkostí.
Sady Tuchoraz mají optimální přírodní podmínky t.j. v nadmořské výšce do 350 metrů nad mořem a v jižní polohopisné lokalitě. Toto zaručuje dobrý vegetativní průběh růstu stromů a plodů. Nyní je obnova starých sadů směřována na moderní vyšší tvary jabloní s vyšším hektarovým výnosem a zároveň efektivnějším plánem v jejich ošetřování.
Tato takzvaná štíhlá vřetena jabloní mají své specifické požadavky na zapěstování a ošetřování v průběhu jejich dvacetiletého vegetativního života. Je to velký rozdíl oproti dosluhujícím starým sadům, kdy tvar jabloní měl klasickou korunu a výšku maximálně dva metry.
Nové výsadby jabloní je možné zapěstovat až do výšky čtyř metrů, čímž je možné dosáhnout vyšších výnosů.

Pěstování na kojeneckou výživu

Kromě pěstování jablek určených pro přímý konzum se Sady Tuchoraz věnují i produkci jablek pro dětskou výživu. Tato výrobní část podléhá přísnému dohledu jak ze strany zákazníků – tedy výrobců dětských a kojeneckých výživ, tak ze strany certifikovaných laboratoří z Německa a Itálie, aby byla zaručena 100 procentní zdravotní nezávadnost vypěstovaného ovoce, které je následně používáno, jako hlavní surovina pro výrobu těchto výživ. Pro zpětnou kontrolu a zamezení chyb v postřikových plánech je vedena přesná evidenci spotřeby chemie pro každý jednotlivý sad, včetně archivace těchto údajů pro případnou kontrolu ze strany zákazníků. Sady Tuchoraz jsou také držiteli certifikátu SISPO (Svazu pro integrované systémy pěstování ovoce), který se zabývá systémem kontroly pro pěstování ovoce. Naše společnost dále spolupracuje s předními českými výzkumnými ústavy a laboratořemi. Poznatky z jejich výzkumů a laboratorních rozborů pak vyhodnocujeme a následně aplikujeme v praxi.

V oblasti monitoringu škůdců, kteří ovlivňují růst a výnos stromů, mají Sady Tuchoraz vlastní tým specialistů, kteří provádí v jednotlivých sadech celoroční monitoring na feromonových lapačích a dále mikroskopické vyhodnocování mladých listů a plodů, za účelem zjištění stavu jednotlivých škůdců, kteří mají neblahý vliv na vegetativní vývoj. Z  těchto výstupů se následně sestavují postřikové plány tak, aby bylo docíleno rovnováhy mezi přirozenými užitečnými organismy a škůdci. Tato rovnováha má pak velmi dobrý ekonomický ukazatel v úspoře za nakoupenou chemii a její aplikaci. Vše je prováděno citlivě a smyslně k životnímu prostředí.

Pěstební systémy

Sady Tuchoraz spol. s r.o. je jedna z nejmodernějších, v jablkách i největší pěstitelská firma v České republice. Noví majitelé, kteří vlastní firmu od roku 1998 začali během několika málo let s obnovou sadů. Původní výsadby, byly pěstovány ve tvaru zákrsku. To znamená, že se zhruba ve výšce jeden metr od země zapěstovala klasická koruna stromu. Nové výsadby jsou již vysazovány v moderním pěstebním tvaru tzv. štíhlém vřetenu.

V letech 2002 až 2012 společnost dokázala obnovit přibližně 140 hektarů nových sadů. Jedná se vždy o pěstební tvar štíhlé vřeteno, na slabě rostoucí podnoži M9-T337. Tyto nové sady se sází jako „monoblok“ tzn. už se nejedná o plochy, kde by bylo především z důvodu opylení více druhů jabloní, ale jsou doplněny o technické opylovače, které sice nemají ovoce určené pro konzumní spotřebu, ale zaručují efektivní pomoc při opylení květů.


Mezi nově pěstované odrůdy patří Jonagored, Granny Smith®, Golden Delicious Rainders®, Gala Schniga®, Braeburn atd.

Nové výsadby disponují zhruba dva a půl až trojnásobným potencionálem hektarového výnosu, ale není to zadarmo. Firma musí kromě zimního průklestu a letního řezu i během jarní vegetace uvazovat přírůstky k drátěným konstrukcím, bez kterých tyto sady nemůžou existovat. Štíhlá vřetena se nechavají zapěstovat až do výšky 3,8 m.

Moderní výsadby na kvalitních půdách a celoroční poctivá práce celého týmu zaručují, že se společnost Sady Tuchoraz může kvalitou svého ovoce srovnávat s tvrdou celoevropskou konkurencí a umožnuje jí dodávat na český trh ovoce, se kterým jsou čeští spotřebitelé spokojeni.